ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ประกาศ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
   
 
   

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล   เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนา

      เอกสารที่ทางราชการออกให้ในพื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2563