ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ราชกิจจานุเบกษาข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป
   
 
   ราชกิจจานุเบกษาข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 เม.ย. 2563