ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องงดจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
   
 
   

 ประกาศ อบต.บ้านตูล  เรื่อง  งดจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2565

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มกราคม. 2565
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ / โทรสาร. 0-2107-0751
Copyright © 2015 WWW.BANTUL.GO.TH : All Rights Reserved.