ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารที่ราชการออกให้ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
   
 
   

     

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล   เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  และสำเนา 

       เอกสารที่ทางราชการออกให้  ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2563
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ / โทรสาร. 0-2107-0751
Copyright © 2015 WWW.BANTUL.GO.TH : All Rights Reserved.