ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข็งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2560
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ / โทรสาร. 0-2107-0751
Copyright © 2015 WWW.BANTUL.GO.TH : All Rights Reserved.