หัวข้อ โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ
   
 
 
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 ม.ค. 2563