กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562รายละเอียด :
    

    1.  เพื่อลดอัตราการป่วยและการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

    2.  เพื่อลดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ุลูกน้ำยุงลาย

    3.  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ  ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

    4. ทำให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอ


Poker Online
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562    อ่าน 122 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**