กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559)


รายละเอียด :
    

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิต มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านตูล ให้ปลอดจากโรค

3. เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างภาคเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี

4. เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพและถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ

5. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้เป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (โรงเรียนผู้สูงวัยตำบลบ้านตูล) ในอนาคต

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559    อ่าน 240 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**